PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Změna trvalého pobytu

Týká se mě to, pokud:

 • jsem vlastník nemovitosti, do které si chci přihlásit trvalý pobyt
 • jsem nájemník nemovitosti, do které si chci přihlásit trvalý pobyt
 • jsem zplnomocněný zástupce osoby, za kterou řeším přihlášení k trvalému pobytu
 • jsem zákonný zástupce nezletilého dítěte, za které řeším přihlášení k trvalému pobytu
 • jsem zákonný zástupce nesvéprávné osoby, za kterou řeším přihlášení k trvalému pobytu

TIP: Pokud se stěhujete, ale nechcete měnit adresu trvalého pobytu, nemusíte nic vyřizovat.

Co je změna trvalého pobytu

Trvalý pobyt je adresa, kterou si zvolíme k bydlení. Možné to je pouze v objektu, který je pro bydlení určený a je označený číslem popisným, případně evidenčním. Nejčastěji je to místo, kde máme rodinu nebo kde pracujeme.

Každý má pouze jedno místo trvalého pobytu a to je uvedené v občanském průkazu.

Kdy to musím řešit

Pokud chci změnit místo trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju

 • doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
 • nájemní smlouvu nebo úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu, pokud nemovitost nevlastním nebo musí vlastník přijít se mnou na úřad

Pokud změnu trvalého pobytu řeším za jinou osobu, musím doložit svůj doklad totožnosti a:

 • jako zplnomocněný zástupce:
  • plná moc s úředně ověřenými podpisy
 • jako zákonný zástupce nezletilého dítěte:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz dítěte (pokud ho má)
 • jako zákonný zástupce nesvéprávné osoby:
  • své oprávnění k zastupování nesvéprávné osoby
  • občanský průkaz nesvéprávné osoby (pokud občanský průkaz nemá, tak rodný list

Kde a jak to mám řešit

Na úřadě obce, města nebo městské části, kam se nově trvale přihlašuji k pobytu. Vyplním tiskopis Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, který mi předloží na úřadě.

Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).

Úředník ustřihne roh občanských průkazů, u kterých dochází ke změně a vydá ke každému Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Toto potvrzení musí každý nosit u sebe, společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nemá nový občanský průkaz.

Jak zařídit výměnu občanského průkazu, naleznete zde.

Kolik budu platit

Poplatek je 50 Kč za každou ohlášenou osobu od 15 let věku.