PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Oznámení změny zdravotní pojišťovně

Týká se mě to, pokud:

  • jsem změnila/a svůj trvalý pobyt

Kdy to musím řešit

Do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Co k tomu potřebuju

Informace mi dá moje zdravotní pojišťovna.

Kde a jak to mám řešit

U svojí zdravotní pojišťovny některým z těchto způsobů:

  • Najdu si informace na webových stránkách pojišťovny a postupuju podle nich
  • Kontaktuju svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo e-mailem a změnu ohlásím podle pokynů, které mi dá

Pojišťovna mi na základě nahlášené změny vydá nový průkaz pojištěnce.