PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Oznámení změny Úřadu práce

Týká se mě to, pokud:

  • čerpám nepojistné sociální dávky a změnil/a jsem trvalý pobyt
  • čerpám podporu v nezaměstnanosti a změnil/a jsem trvalý pobyt

Kdy to musím řešit

Do 8 dnů od změny trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju

Formulář hlášení změn – adresy trvalého pobytu

Kde a jak to mám řešit

Podívám se na seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky a zjistím, pod které pracoviště spadám podle místa svého nového trvalého pobytu.

Změnu adresy ohlásím mému konkrétnímu pracovišti některým z těchto způsobů:

  1. Osobně
  2. Elektronicky
  3. Korespondenčně

Pokud oznamuji změnu jako zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná oprávněná osoba musím uvést také jméno, příjmení a rodné číslo osoby, za kterou změnu trvalého pobytu ohlašuji.