PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zápis změny do technického průkazu vozidla

Týká se mě to, pokud:

  • jsem vlastník motorového vozidla a mám nový trvalý pobyt
  • jsem provozovatel motorového vozidla a mám nový trvalý pobyt
  • mám úředně ověřenou plnou moc k řešení této věci za někoho jiného

TIP: Řidičský průkaz se při změně trvalého pobytu nemění.

Kdy to musím řešit

Do 10 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju

  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • úředně ověřenou plnou moc, pokud to řeším za někoho jiného

Kde a jak to mám řešit

Na kterémkoliv registru vozidel.

Nové doklady mi vydají na počkání nebo do 30 dní od nahlášení změny.

Kolik budu platit

Poplatek za změnu je 50 Kč.

TIP: Pokud budu hlásit více změn, např. změnu trvalého pobytu a změnu příjmení, jsou to 2 změny, proto zaplatím celkem 100 Kč za výměnu malého technického průkazu a za zapsání změn do velkého technického průkazu.