PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Oznámení změny pojišťovně povinného ručení

Týká se mě to, pokud:

  • jsem vlastník motorového vozidla a mám nový trvalý pobyt
  • jsem provozovatel motorového vozidla a mám nový trvalý pobyt

Kdy to musím řešit

Do 15 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju

Co k ohlášení změny trvalého pobytu potřebuji se dozvím u pojišťovny, u které mám sjednané povinné ručení.

Kde a jak to mám řešit

V pojišťovně, u které mám sjednané povinné ručení.