PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Místní poplatek za komunální odpad

Týká se mě to, pokud:

  • jsem změnil/a svůj trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince

Kdy to musím řešit

Jakmile jsem se přihlásil/a k pobytu v obci, zjistím si pravidla ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu.

Co k tomu potřebuju

Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.

Kde a jak to mám řešit

Na úřadu obce, ve které jsem se přihlásil/a k pobytu.

Řešit to můžu:

  • osobně
  • písemně

TIP: V místě mého předchozího pobytu se nezapomenu z povinnosti platit poplatek odhlásit.

Kolik budu platit

Konkrétní částku zjistím z vyhlášky obce nebo na obecním úřadu. Maximálně mohu platit 1000 Kč za kalendářní rok.

Termín, do kdy má být poplatek zaplacen, je stanoven ve vyhlášce obce, někdy může být stanoveno i placení ve splátkách.

TIP: Ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu zjistím, zda se na mě nevztahuje osvobození nebo úleva od místního poplatku.