PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Oznámení změny České správě sociálního zabezpečení

Týká se mě to, pokud:

 • pobírám důchod a změnil/a jsem trvalý pobyt

Kdy to musím řešit

Do 8 dnů od změny trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju

Formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení. (Jedná se pouze o doporučený formulář, změnu je možné ohlásit i jiným způsobem.)

Kde a jak to mám řešit

Na České správě sociálního zabezpečení některým z těchto způsobů:

 1. Napíšu dopis, kde uvedu:
  • že nahlašuji změnu trvalého pobytu
  • novou adresu trvalého pobytu
  • svoje rodné číslo

  Vlastnoručně podepíšu.

  Odešlu na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5

 2. Vyplním formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení a vlastnoručně podepsaný odešlu na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5
 3. Vyplním formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšu dopis, kde uvedu:
  • že nahlašuji změnu trvalého pobytu
  • novou adresu trvalého pobytu
  • svoje rodné číslo

  Podepíšu uznávaným elektronickým podpisem.

  Odešlu na adresu: posta@cssz.cz

 4. Vyplním formulář Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení nebo napíšu dopis, kde uvedu:
  • že nahlašuji změnu trvalého pobytu
  • novou adresu trvalého pobytu
  • svoje rodné číslo

  Odešlu přes datovou schránku.

Pokud oznamuji změnu své adresy jako zákonný zástupce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu nebo jiná oprávněná osoba, musím uvést i rodné číslo, příjmení a jméno důchodce.

Další informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/povinnosti-obcanu-v-duchodovem-pojisteni